Agram Life


 
 

 
Prva stembena štedionica

Prva stambena štedionica (Zagrebačka banka)

Dobrodošlica novorođenoj djeci i vrijednost više nude se i u Prvoj stambenoj štedionici. Djetetu do 18 mjeseci života, na čije ime je otvoren račun stambene štednje, Prva stambena štedionica daruje štednu uplatu u vis...
 
 
Medo Štedo

Medo Štedo i Erste Club (Erste&Steiermärkische Bank)

Erste&Steiermärkische Bank među proizvodima namijenjenima djeci i mladima ističe Medo Štedo dječju štednju i Erste Club štednju za mlade. Medo Štedo dječja štednja namijenjena je štednji djece i mladih do navrše...
 
 
PBZ

PBZ Dječja štednja – počinje se od malena!

Privredna banka Zagreb ima PBZ Dječju štednju u kunama i eurima, namijenjenu djeci i mladima.  Štednju koja glasi na ime djeteta može ugovoriti roditelj, odnosno zakonski zastupnik ili skrbnik na temelju rješenja Centra z...
 

 
ulaganje

Ulaganje, kredit i štednja u jednom proizvodu?

U slučaju ugovaranja kredita banke vrlo često kao jamstvo uredne isplate kredita uzimaju policu osiguranja života. U tom se slučaju polica vinkulira u korist banke i tek nakon što se isplati kredit, osiguranik ima pravo i ...
 
Advertisement
 
police životnog osiguranja

Zašto se odlučiti na ugovaranje police životnog osiguranja?

Pri kupnji police životnog osiguranja, vi prije svega kupujete sigurnost za sebe i svoju obitelj u slučaju nepredvidivih nedaća. U slučaju vaše smrti, obitelji će biti isplaćena cjelokupna osigurana svota, kao i dotadaš...
 


 
 


Advertisement