Agram LifeOsiguranje

20. Veljača 2014
 

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a

dopunsko zdravstveno osiguranje

Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jednakom cijenom za sve, bez obzira na zdravlje i dob osiguranika. To znači da oni među nama kojima je zdravstvena njega najpotrebnija, naši bolesni, stariji sugrađani, naši roditelji, djedovi i bake, u HZZO-u mogu sklopiti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja po istoj konkurentnoj cijeni kao i mladi, zdravi građani, bez ograničenja i diskriminacije.

Uz povoljnu cijenu police (70 kuna mjesečno), kartica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja ističe se i jednostavnošću korištenja. Jedino ta kartica omogućuje bezgotovinsko plaćanje participacije u svim javnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama diljem Hrvatske.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a ima 2,4 milijuna građana. Dopunsko osiguranje nije potrebno uzimati djeci jer su njima do 18. godine pokriveni svi troškovi primarne zdravstvene zaštite.

Kartica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja kod liječnika u Hrvatskoj, i u inozemstvu, pokriva sljedeće troškove:
1. participacije od 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
2. participacije od 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
3. participacije od 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
4. participacije od 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama
6. participacije od 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
7. participacije od 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti
8. participacije od 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
9. participacije od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda
10. participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu

Prednosti kartice HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja:

  • jednaka konkurentna cijena od 70 kuna mjesečno odnosno 840 kuna godišnje za sve građane
  • bezgotovinsko plaćanje participacije diljem Hrvatske
  • najrasprostranjenija mreža ureda za podršku osiguranicima
  • visoko zadovoljstvo postojećih osiguranika (83 posto postojećih osiguranika zadovoljno je HZZO dopunskim prema istraživanjima agencije Ipsos puls)
  • brzo i jednostavno sklapanje i obnavljanje police

 

Jadransko osiguranje
 
 

 
lijencina

Više cijene dopunskog za pušače i tjelesno neaktivne?

Nove cijene mogle bi u skoroj budućnosti iznenaditi korisnike dopunskog zdravstvenog osiguranja. Tako bi pušači i oni koji se ne bave tjelesnom aktivnosti policu osiguranja plaćali više od nepušača i sportaša. Plan je t...
 
 
Zagrebačka banka

Police Croatia zdravstvenog na šalterima Zabe

Zagrebačka banka i Croatia zdravstveno osiguranje započeli su poslovnu suradnju kojom Zagrebačka banka uvodi u svoju ponudu novi osigurateljni proizvod – dopunsko zdravstveno osiguranje. Vodeća banka na hrvatskom tržišt...
 
 
putno osiguranje

Putno osiguranje – zašto nam treba?

Iako svi osiguranici HZZO-a za vrijeme boravka u inozemstvu ima pravo na pokriće troškova hitne pomoći i osnovne medicinske skrbi, putno zdravstveno osiguranje koje se može ugovoriti u nekom od osiguravajućih društava...
 

 
europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja – što trebate znati?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem besplatne Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima...
 
Advertisement
 
putno zdravstveno osiguranje

Europske kartice nisu izgurale putno zdravstveno osiguranje

Skijaši koji putuju s EU zdravstvenom karticom i bez putnoga zdravstvenog osiguranja u slučaju nezgode mogli bi snositi veliki trošak. Iako je tržište putnoga zdravstvenog osiguranja očekivano u padu zbog mogućnosti...