Agram LifeOsiguranje

11. Veljača 2014
 

Kako se zaključuje kasko osiguranje?

kasko

Osnovicu za obračun premije u pravilu predstavlja novonabavna vrijednost vozila. Prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je stupio na snagu 1.ožujka 2012. godine, ukinuto je pravo na odbitak pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, kao i za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.

Poduzetnici moraju znati da je prema novom zakonu osnovica za obračun premije kaska novonabavna vrijednost vozila s uključenim PDV-om. Izuzetci su vozila kupljena na leasing kad je leasing društvo ugovaratelj ili osiguranik, te osobni automobili i  druga  prijevozna  sredstva za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Sve navedeno uzrokovalo je cijeli niz reakcija struke i poreznih organizacija, a nastalu situaciju osiguratelji u praksi rješavaju izjavom / dodatkom ponudi kojim ugovaratelj osiguranja izjavljuje je li za predmetno vozilo PDV odbijen kao pretporez. Odbitak ili neodbitak pretporeza direktno utječe na isplatu osiguranine s ili bez PDV-a. Ukoliko je riječ o novom vozilu, tada se kao izvor osnovice koristi račun prodavatelja, a važno je znati da većina osiguratelja koristi vrijednost bez eventualnih popusta koje je kupac dobio kod prodavatelja. Razlog tome je moguće podosiguranje, situacija u kojoj pogrešno korištena osnovica ne odgovara stvarnoj nabavnoj vrijednosti vozila.

Kasko osiguranje moguće je zaključiti i s trajanjem osiguranja kraćim od godinu dana, no takve su situacije u praksi rijetke, te se kasko osiguranje u pravilu zaključuje kao jednogodišnje osiguranje. Kasko osiguranje također funkcionira po bonus/malus sustavu, a predviđa različite doplatke i popuste. Kod osiguranja osobnih vozila uobičajeno je stjecanje prava na određeni bonus ili popust temeljem ugovaranja police obveznog osiguranja kod istog osiguratelja, prava na bonus temeljem proteklog vremena bez prijavljenih šteta kod istog osiguratelja…, prava na superbonus, prava na popust na temelju tjelesnog oštećenja, starosti vozila. S obzirom na to da je riječ o dobrovoljnoj vrsti osiguranja, cjenici i uvjeti osiguratelja mogu se razlikovati, no suština je ista.

Poduzetnici bi prilikom zaključivanja kasko osiguranja trebali voditi računa o širini pokrića. Naime, uz spomenuti doplatak za otkup franšize u slučaju ostvarenja rizika krađe, mogući su i doplatci koji se odnose na proširenje pokrića koja su definirana uvjetima, a odnose se na teritorijalno pokriće (primjerice Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo…), pokrića izvan sustava zelene karte, izvan područja Europe, kao i doplatci za vozila koja se daju u najam bez vozača, za sudjelovanje u trkama i slično. Također, premija osiguranja za vozila tvrtki koje obavljaju građevinske, montažne, istraživačke i slične radove izvan granica Hrvatske obračunava se po posebnim odredbama kod većine osiguratelja. Doplatak je potrebno platiti i za uključivanje rizika od šteta nastalih poplavom, bujicom i visokom vodom.

Poduzetnici koji su svom poslovanju koriste kamione, dostavna vozila, kipere, dampere, autohladnjače, autocisterne s i bez uređaja za utovar i istovar, sedlaste tegljače, mješalice za beton, vozila za prijevoz namještaja… svoja vozila mogu osigurati kasko osiguranjem. S aspekta osigurateljnog posla i preuzimanja u kasko pokriće tehnologija je ista kao i kod osobnih vozila, uz neke razlike u strukturi obračuna bonusa i popusta, te određene dodatke kao što su doplatci za osiguranje vozila s nadgradnjom od plastične mase, doplatci za vozila koja služe za prijevoz eksplozivnih materijala, eksplozivnih tekućina, plinova, kiselina i lužina smještenih u posebnim posudama (kontejnerima), te za autocisterne koje služe za prijevoz spomenutih materijala.

Kod kasko osiguranja autobusa, trolejbusa i autobusnih prikolica suština je ista, a premije se različito zaračunavaju ovisno o namjeni, uz primjenu odgovarajućih doplataka, bonusa i popusta.

Jadransko osiguranje
 
 

 
motociklist

Motociklisti, znate li koja su vaša prava i obveze?

[Blaženka Musulin, dipl. iur.] Zaljubljenici u motocikle jedva su dočekali lijepo vrijeme i pripremaju se za ljetne mjesece koje će maksimalno iskoristiti. Evo što svaki vlasnik motocikla treba znati kad su u pitanju njegov...
 
 
zivotno osiguranje

Rujan Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima

Za osigurateljnu industriju, rujan je Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima (Life Insurance Awareness Month – LIAM). Prvi put LIAM je obilježila 2003. godine neprofitna organizacija Life Happens s ciljem stavljanja foku...
 
 
siguran dom

Prelistajte priručnik za građane Siguran dom!

Kao i protekle dvije godine, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova časopisi Zaštita i Svijet osiguranja izdali su priručnik Siguran dom koji se besplatno dijeli po policijskim upravama za poslovanje s građanima. Či...
 

 
sigurnost imovine

Kako povećati sigurnost imovine i doma dok ste na putu

Da biste povećali sigurnost imovine osiguratelji savjetuju: • dogovorite sa susjedima redovito pražnjenje poštanskog sandučića i zamolite susjede da povremeno pale svjetlo u vašem stanu • ne ostavljajte poruke na vrat...
 
Advertisement
 
UNIQA dnevna soba

Kava na trgu – mjesečna rata police osiguranja doma

UNIQA osiguranje predstavilo je edukativnu kampanju za osiguranje kućanstva „Misli doma je najljepše“. U samom centru grada na Cvjetnom trgu građani su na zanimljiv način doznali više o prednostima i koristima osiguran...