Agram LifeMirovinski fondovi

17. Ožujak 2014
 

Mirovinski fondovi – korisne informacije

mirovinski fondovi

Koja je razlika između mirovinskog fonda i mirovinskog društva?

Mirovinskim fondom uvijek upravlja određeno mirovinsko društvo, slično kao i kod investicijskih fondova. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskog društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja je zaštićena u slučaju stečaja društva. U drugom stupu obvezno mirovinsko društvo može upravljati samo jednim obveznim mirovinskim fondom. U trećem stupu dobrovoljno mirovinsko društvo može upravljati jednim ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Fond sačinjavaju prikupljena sredstva osiguranika čija se vrijednost povećava kroz ulaganja, a društvo je odvojena pravna osoba koja strateški i operativno upravlja fondom.

Koja je razlika između obveznih mirovinskim fondova i društava u odnosu na dobrovoljni mirovinski fond i društva?

Obvezni mirovinski fondovi i mirovinska društva koja njima upravljaju sačinjavaju tzv. drugi mirovinski stup. Dobrovoljni mirovinski fondovi i mirovinska društva koja njima upravljaju sačinjavaju tzv. treći stup.

Štednja u jednom obveznom mirovinskom fondu je, kako sama riječ kaže, zakonom obvezna za sve zaposlene i one koji primaju honorare na koje se plaćaju obvezni doprinosi, dok je štednja u dobrovoljnom mirovinskom fondu stvar osobnog izbora, nije ograničena samo na zaposlene osobe i predstavlja dodatnu štednju za starost.

Koja je uloga Središnjeg registra osiguranika (REGOS)?

REGOS je državna ustanova čija je osnovna zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova te vođenje evidencije o broju i stanju osobnih mirovinskih računa u pojedinim obveznim fondovima.

Šalteri REGOS-a jedino su mjesto gdje se može izabrati obvezni mirovinski fond, a nalaze se u svim poslovnicama Financijske agencije (FINA).

Što je to osobni mirovinski račun?

To je individualni račun osiguranika/člana fonda koji se otvara u izabranom mirovinskom fondu, a na kojem se prikuplja i kapitalizira njegova osobna mirovinska štednja (uplaćeni doprinosi uvećan za ostvareni prinos). Uvid u stanje osobnog računa svakom osiguraniku daje mogućnost kontrole da li mu poslodavac redovito uplaćuje mirovinske doprinose te koliko se godišnje kapitaliziraju (uvećavaju) ušteđena sredstva.

Kako i gdje mogu promijeniti fond?

Mirovinski fond možete promijeniti jedino i isključivo na šalteru Središnjeg registra osiguranika (REGOS), u poslovnicama Financijske agencije (FINA). Ako je od odabira fonda do promjene izbora prošlo manje od tri godine tada se naplaćuje izlazna naknada i to, prema zakonskoj proceduri, čine svi obvezni fondovi.

Što mirovinsko društvo radi s mojim novcem?

Mirovinsko društvo upravlja sredstvima uplaćenim na osobnom mirovinskom računu člana, u mirovinskom fondu. Ta sredstva ulaže prema ulagačkoj politici te u skladu sa zakonskim odredbama. Zakon vrlo jasno i konkretno određuje u koje vrste vrijednosnih papira mirovinski fondovi mogu ulagati.

Što je prinos fonda?

Prinos fonda je postotak promjene vrijednosti obračunske jedinice tijekom određenog razdoblja, npr. jedne godine. Pojednostavljeno rečeno, to je postotna zarada koju je ostvario mirovinski fond dobit koju je ostvarilo mirovinsko društvo na ukupno uplaćena sredstva svih članova fonda, u toku nekog vremenskog razdoblja.

Prinos ovisi o kretanju tržišne vrijednosti imovine mirovinskog fonda (tj. cijene obveznica, dionica i drugih vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda), odnosno o investicijskoj politici mirovinskog društva koje upravlja mirovinskim fondom.

 

 

Jadransko osiguranje
 
 

 
mirovinska štednja 3. stup

Zašto dobrovoljna mirovinska štednja – 3. stup?

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja neobvezni, treći mirovinski stup, i dobar je način osiguravanja dodatnih prihoda u budućnosti. Visina mirovina pod velikim je utjecajem gospodarske krize, rastuće nezaposlenosti i...
 
 
mirovinsko

Od 31. ožujka obvezne elektroničke prijave na mirovinsko

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) podsjetio je danas obveznike podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje s više od tri osiguranika da su nakon 31. ožujka dužni podnositi prijave elektroničkim putem (E-prijav...
 
 
zakon

Što nam donosi novi zakon o obveznim mirovinskim fondovima?

Novi  Zakon o obveznim mirovinskim fondovima usvojen je u Hrvatskom saboru. Umjesto dosadašnjega Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dva će zakona regulirati poslovanje obveznih, odnosno dobrovoljnih miro...