Agram LifeNovosti

7. Ožujak 2014
 

Muškarci, žene i financije – tko se bolje snalazi?

financije

Istraživanje tvrtke A.T. Kearney pokazalo je velike razlike između muškaraca i žena u korištenju financijskih proizvoda, prenosi tportal.hr. Najveće razlike među spolovima primijećene su na području ulaganja, mirovinskog osiguranja i kreditnih kartica.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno deset financijskih proizvoda podijeljenih u dvije skupine, bankarske proizvode i proizvode osiguranja. Uočena je razlika između muškaraca i žena u broju proizvoda koje posjeduju. Muškarci u prosjeku posjeduju 4,7 bankarskih proizvoda i 5,1 proizvoda osiguranja, dok žene posjeduju 4,4 bankarskih i 4,7 proizvoda osiguranja. Razlika na prvi pogled nije velika, no veće razlike uočene su kod pojedinačnih proizvoda. Razlike među spolovima najveće su na području ulaganja, mirovinskog osiguranja, kreditnih kartice i automobilskog osiguranja.

Budući da žene kontroliraju ili utječu na ogroman postotak odluka o potrošnji, oko 80 posto, očekivalo bi se da vlasništvo nad kreditnim karticama bude u najmanju ruku jednakomjerno raspoređeno među spolovima, no stvarna je slika drukčija: kreditne kartice posjeduje manje žena nego muškaraca.

Žene opreznije kod ulaganja

U financijskim portfeljima žena također su znatno manje zastupljeni ulagački proizvodi, koje kupuje svaki četvrti Europljanin i tek svaka šesta Europljanka. Anketa je pokazala da žene ulažu u proizvode poput dionica, obveznica ili fondova u znatno manjoj mjeri nego muškarci, što bi moglo biti posljedica razlika u percepciji financijskog znanja među spolovima, kao i različitih stavova o preuzimanju rizika, s obzirom da su žene općenito opreznije i često se pri donošenju odluka o ulaganjima više vode kriterijima etičnosti i održivosti.

‘U Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj banke imaju više klijenata muškog spola nego ženskog, pa žene automatski posjeduju manje financijskih proizvoda. Sličan trend uočava se i usporedbom vlasništva deset proizvoda koji su bili obuhvaćeni istraživanjem. U Srbiji i Hrvatskoj postotak žena koje posjeduju ove financijske proizvode niži je od prosjeka pet europskih zemalja. U Sloveniji je ova razlika manje izražena, ali i dalje postoji’, pojašnjava A. T. Kearneyjeva savjetnica za financijske institucije Andrea Popović.

Samostalno upravljanje novcem

Kod žena je dob najvažniji čimbenik koji utječe na posjedovanje i korištenje financijskih proizvoda. Dobar dio žena starijih od 55 prepustio je upravljanje svojim financijama najprije očevima, a potom muževima. Budući da je prosječan životni vijek žene u Europi šest godina dulji nego prosječni životni vijek muškarca, mnoge žene se u poodmakloj dobi suočavaju s bezbrojnim financijskim problemima. Primjerice, banke bi mogle uvesti poseban savjetodavni pristup za svoje starije klijentice, posebno nakon smrti njihovih partnera, kojim bi im se omogućilo bolje razumijevanje nekih posebnosti upravljanja imovinom.

Na drugoj strani dobne ljestvice su žene mlađe od 25 godina, koje pokazuju obrasce korištenja financijskih proizvoda vrlo slične muškarcima, što ukazuje na sve veću samostalnost i vještinu novih naraštaja žena u financijskim poslovima. Neudate žene svih dobnih skupina koje nemaju oca ni muža na kojeg bi se mogle osloniti uzimaju svoje financije u vlastite ruke i u većini slučajeva su ravnopravne muškarcima kad je riječ o upravljanju financijama.

Pitanje je jesu li financijski proizvodi dovoljno fleksibilni za današnje žene. Primjerice, banke bi im mogle bolje prilagoditi svoje financijske proizvode omogućujući ženama pristup kreditiranju unatoč povremenim prekidima radnog odnosa ili omogućujući samohranim majkama štednju za fakultetsko obrazovanje.

Razlike u stavovima

Kad je riječ o prodajnim kanalima, gotovo dvije trećine ispitanika oba spola ističe svoju lokalnu poslovnicu kao mjesto gdje bi najradije kupili novi bankarski proizvod, a više od 50% najradije bi kupilo novi proizvod osiguranja putem izravnog savjetovanja. ‘Kod jednostavnih transakcija preferira se Internet, ali o složenijim odlukama mnogi se najradije savjetuju izravno s bankarom’, objašnjava Andrea Popović.

‘Sad znamo da među muškarcima i ženama postoje razlike u stavovima prema financijskim proizvodima i u njihovom korištenju. Žene često vode dinamičnije poslovne i privatne živote nego muškarci. Banke i osiguravajuće kuće mogu ove spoznaje iskoristiti kako bi bolje prepoznale razlike između različitih skupina svojih klijenata, te kako bi im ponudile usluge bolje prilagođene njihovim potrebama’, zaključuje Popović.

Izvor: tportal.hr

 

Jadransko osiguranje
 
 

 
EKO

Prvi EKO krediti za ulaganje u energetsku učinkovitost građana

Erste&Steiermärkische Bank (Erste banka) prva je banka u Hrvatskoj koja je, u sklopu programa Reenova+ Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ponudila potrošačke EKO kredite namijenjene poticanju ulaganja u stambenu e...
 
 
Standard Protect polica

Polica osiguranja za zaštitu od pada životnog standarda

U suradnji s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group (Wiener Osiguranje) Erste&Steiermärkische Bank (Erste banka) u svoju je ponudu uvrstila Standard Protect policu osiguranja, namijenjenu zaštiti od pada životnog stan...
 
 
sud

Dužnici povukli tužbe, a banke traže da im plate sudske troškove

Udruga kreditnih dužnika Kreda u priopćenju za javnost požalila se na praksu banaka da traže naknadu sudskih troškova od dužnika koji su povukli tužbe za povrat preplaćenih kamata. „Tužene banke traže naknadnu svih ...
 

 
stednja

Hrvati u prosjeku štede 452 kune mjesečno

Gotovo 80% građana Hrvatske svjesno je važnosti štednje te mjesečno u prosjeku izdvaja 452 kune, pokazuju rezultati istraživanja o navikama štednje u Hrvatskoj koje je u kolovozu 2015. na uzorku od 500 ispitanika provela ...
 
Advertisement
 
zivotno osiguranje

Rujan Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima

Za osigurateljnu industriju, rujan je Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima (Life Insurance Awareness Month – LIAM). Prvi put LIAM je obilježila 2003. godine neprofitna organizacija Life Happens s ciljem stavljanja foku...