Agram Life


 
 

 
Renata Sopek i Tamara Aye

Merkur osiguranje pokrenulo časopis Aktivni & zdravi

Merkur osiguranje predstavilo je danas u Matis baru u Zagrebu prvi broj časopisa posvećenoga zdravoj prehrani i aktivnom životu Aktivni & zdravi. Časopis je predstavljen u društvu poznate voditeljice i fitness gurua Re...
 
 
europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja – što trebate znati?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem besplatne Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima...
 
 
dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a

Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jednakom cijenom za sve, bez obzira na zdravlje i dob osiguranika. To znači da oni među nama kojima je zdravstvena...
 

 
zdravstvena zaštita

Kakva sve prava imam na zdravstvenu zaštitu?

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a). To pravo obuhvaća primarnu zdravstvenu ...
 
Advertisement
 
dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Vrste zdravstvenoga osiguranja – naučite razliku!

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju dijeli dobrovoljno zdravstveno osiguranje na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje provodi...
 


 
 


Advertisement