Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Adresa: Ulica Nikole Jurišića 1, 10000  Zagreb
Tel.: 01 4813 222
Web: www.dab.hr

Financijska agencija

Adresa: Vrtni put 3, 10000 Zagreb
Tel.: 0800 0080 (besplatni telefon za odnose s korisnicima)
Web: www.fina.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa: Miramarska 24b, 10000 Zagreb
Tel.: 01 6173 200
Web: www.hanfa.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Adresa: Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4591 666
Web: www.hbor.hr

Hrvatska gospodarska komora

Adresa: Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel.: 01 456 1561 (Služba za odnose s javnošću)
Web: www.hgk.hr

Hrvatska narodna banka

Adresa: Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb
Tel.: 01 4564 555
Web: www.hnb.hr

Hrvatska udruga banaka

Adresa: Centar Kaptol, Nova Ves 17, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4860 080
Web: www.hub.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Adresa: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4595 500
Web: www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Adresa: Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel.: 01 6126 000
Web: www.hzz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Adresa: Margaretska 3, 10000 zagreb
Tel.: 0800 7979 (besplatni info telefon)
Web: www.hzzo.hr

Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Adresa: Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4591 333
Web: www.mfin.hr

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Tel.: 01 6106 111
Web: www.mingo.hr

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo

Adresa: Heinzelova 44, 10000 Zagreb
Tel.: 0800 0900 (besplatni info telefon)
Web: www.rmod.hr

Središnje klirinško depozitarno društvo

Adresa: Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4607 330
Web: www.skdd.hr

Zagrebačka burza

Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4686 800
Web: www.zse.hr