Agram LifeOsiguranje

11. Veljača 2014
 

Primjeri obračuna štete automobilskog kaska

kasko

Osiguraniku koji zaključuje potpuno kasko osiguranje za najviše deset vozila, premija osiguranja povećava se za svako vozilo posebno – malus, ako je u tekućem razdoblju osiguranja prijavio dvije ili više šteta. Malus se obračunava na iznos osnovne premije osiguranja (osnovna premija bez obračunatih doplataka, popusta i bonusa) za osigurateljno razdoblje u kojem su štete nastale i naplaćuje se prilikom likvidacije štete. Povećanje premije – malus u pravilu iznosi:
kod druge štete – 30 posto
kod treće štete – 50 posto
kod četvrte štete – 100 posto
kod pete i svake daljnje štete – 200 posto od premije

Primjer 1.
POTPUNI KASKO BEZ FRANŠIZE – djelomična šteta
OSNOVNA PREMIJA – 1800 kuna
PRVA ŠTETA (priznaje se u cijelosti)
DRUGA ŠTETA (malus 30 posto  = 540 kuna)
TREĆA ŠTETA (malus 50 posto  = 900 kuna)
ČETVRTA ŠTETA  (malus 100 posto  = 1800 kuna)
PETA ŠTETA I VIŠE  (malus 200 posto = 3600 kuna)

Izuzetak je slučaj osiguranika kod kojeg utvrđeni zbroj osigurnine za prvu i drugu prijavljenu štetu ne premašuje iznos plaćene premije osiguranja. U tom slučaju, kod likvidacije druge štete ne zaračunava se i ne naplaćuje malus prigodom likvidacije druge štete tijekom osigurateljnog razdoblja s trajanjem od jedne godine.

Primjer 2.
POTPUNI KASKO BEZ FRANŠIZE- djelomična šteta
PLAĆENA  PREMIJA 1600 kuna (s doplatcima, bonusima i popustima)
PRVA ŠTETA na vozilu 900 kuna
DRUGA ŠTETA na vozilu 500 kuna
(900 + 500 kuna) = 1400 kuna – štete manje od iznosa premije (MALUS =0)

Primjer 3.
OBRAČUN TOTALNE ŠTETE
Obračun premije – OSNOVICA ZA OBRAČUN PREMIJE (AK) –  160.000,00 kn (novonabavna vrijednost vozila)
– amortizacija 45 posto               72.000,00 kuna
– tržišna vrijednost vozila                 88.000,00 kuna
– vrijednost ostatka vozila 30 %       26.400,00 kuna
–  TOTALNA ŠTETA                           61.600,00 kuna  

Za vozilo na kojem je popravak tehnički nemoguć ili ekonomski neopravdan, odnosno gdje bi troškovi popravka bili veći ili jednaki stvarnoj vrijednosti vozila umanjenoj za procijenjenu vrijednosti ostatka likvidira se kao totalna šteta.

Pri upravljanju voznim parkom kod poduzetnika, a potencijalnih osiguranika, javlja se još cijeli niz osigurateljno komplementarnih proizvoda koji se mogu vezati uz djelatnost koju obavljaju, a odnose se ili proizlaze iz korištenja vozila. Prijevoznici će tada vjerojatno biti korisnici usluga osiguranja odgovornosti prijevoznika za robu primljenu na prijevoz u domaćem ili međunarodnom prometu, korisnici raznih oblika financijskih jamstava za TIR karnete, jamstava subjektima koji im prijevoze dodjeljuju na disponenciju i sl. U svakom slučaju, potrebno je prilikom zaključivanja bilo koje od spomenutih vrsta osiguranja napraviti usporedbu aktualne ponude na osigurateljnom tržištu, pokušati je svesti u usporedive okvire, te sa stručnim osobama osiguratelja utvrditi detalje vezane uz širinu i opseg pokrića…

I na kraju, važno je dobro pročitati sadržaj police i uvjete osiguranja. Ipak je polica osiguranja ugovorni odnos između poduzetnika i osiguratelja.

Jadransko osiguranje
 
 

 
motociklist

Motociklisti, znate li koja su vaša prava i obveze?

[Blaženka Musulin, dipl. iur.] Zaljubljenici u motocikle jedva su dočekali lijepo vrijeme i pripremaju se za ljetne mjesece koje će maksimalno iskoristiti. Evo što svaki vlasnik motocikla treba znati kad su u pitanju njegov...
 
 
AO automobilska osiguranja i eu

Automobilska osiguranja: sustav zaštite posjetitelja u EU

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, građanima Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, ...
 
 
Allianz auto kasko osiguranje

Allianz ponudio redizajnirani kasko proizvod

Nakon liberalizacije, Allianz je napravio novi iskorak na tržištu automobilskih osiguranja potpunim redizajnom kasko programa, kojim je proširio ponudu i klijentima pružio puno veći izbor. Nova lepeza kasko proizvoda prila...
 

 
kasko

Kako se zaključuje kasko osiguranje?

Osnovicu za obračun premije u pravilu predstavlja novonabavna vrijednost vozila. Prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je stupio na snagu 1.ožujka 2012. godine, ukinuto je pravo na odbitak pretporeza z...
 
Advertisement
 
lom stakla

Osiguranje od rizika loma

Poduzetnici koji se bave djelatnošću koja obuhvaća korištenje teretnih, vučnih, priključnih, radnih vozila i autobusa trebali bi znati da se oni osiguravaju posebno, u pravilu isključivo uz potpuno kasko osiguranje, i to...