Agram LifeOsiguranje

19. Veljača 2014
 

Vrste zdravstvenoga osiguranja – naučite razliku!

dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Za razliku od obveznoga zdravstvenoga osiguranja koje je socijalno, zasnovano na uzajamnosti i solidarnosti i koje obuhvaća najšire slojeve društva, dobrovoljna zdravstvena osiguranja ugovaraju se dobrovoljno, sukladno osobnom interesu i potrebama osigurane osobe i u pravilu ili dopunska ili dodatna medicinskim uslugama i zdravstvenoj zaštiti koja se osigurava u obveznom osiguranju.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) opsegom (brojem osiguranika i visinom ukupnih premija), kako u Hrvatskoj tako i u većini drugih zemalja, znatno je manje od sustava obveznoga zdravstvenoga osiguranja s kojim zajednički čini cjelinu zdravstvenoga osiguranja. DZO se ugovaraju kao dugoročna osiguranja, a u najkraćem roku od godine dana.

DZO provode uglavnom specijalizirana osiguravajuća društva, koja su za tu vrstu osiguranja dobila odobrenje od nadzornoga tijela za djelatnost osiguranja te odobrenje od ministarstva nadležnoga za zdravstvo. Tom vrstom osiguranja bavi se i javni osiguratelj u obveznom osiguranju (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje). Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (srpanj 2006.) utvrđene su tri vrste dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja:

  1. dopunsko zdravstveno osiguranje
  2. dodatno zdravstveno osiguranje
  3. privatno zdravstveno osiguranje

Dopunsko  zdravstveno osiguranje
Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se osigurava pokriće razlike do punog iznosa troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja, dakle doplata do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja određene u člancima 15. i 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kojom se dopunjuje, odnosno s kojim je komplementarno. Dopunsko zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i osiguravajuća društva.

Dodatno zdravstveno osiguranje
Dodatno zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se osigurava viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na prava iz obveznoga osiguranja, te veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznoga osiguranja kojemu se dodaje, odnosno s kojim je suplementarno. Dodatna zdravstvena osiguranja, ovisno o modelu, obično uključuju sistematski pregled, eventualne dodatne preglede te popuste na specijalističke preglede.  Dodatno zdravstveno osiguranje provode osiguravajuća društva, pri čemu 80 posto tržišta drže Sunce osiguranje i Croatia zdravstveno osiguranje.

Privatno zdravstveno osiguranje
Privatnim se zdravstvenim osiguranjem zdravstvena zaštita osigurava fizičkim osobama koje borave u Hrvatskoj, a koje nisu obveznici osiguranja prema zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ili Zakonu o zdravstvenoj zaštititi stranaca (usp. čl. 7. navedenoga Zakona). Privatno zdravstveno osiguranje za sad ne provodi ni jedno osiguravajuće društvo u Hrvatskoj.

Dakle, dodatna zdravstvena osiguranja su ono što danas smatramo standardom u liječenju, dopunska su ona koja pokrivaju razliku do pune cijene a privatna kako su bila zamišljena još se uvijek ne provode, odnosno ni jedno ih društvo ne provodi.

Osiguratelji smatraju da je potrebno što prije napraviti Pravilnik kako bi osiguravajuća društva krenula u tom smjeru. Također zamjeraju da HZZ0 posluje pod posebnim pravilima koja nisu aktuarska, a osiguratelji pod striktnim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), te da bi trebao postojati jednakopravni pristup u izračunu same premije i zakonskoj regulativi kako bi i jedni i drugi poslovali pod jednakim uvjetima. Vjeruju  da bi to otvorilo dodatni prostor za komercijalne zdravstvene osiguratelje.

U  Hrvatskoj je u 2013. bilo 26 osiguravajućih  društava, od čega se sedam njih bavi zdravstvenim osiguranjima, a u premiji ukupnog tržišta osiguranja sudjeluju sa 2,5 posto. Ako se usporedimo s EU, dobrovoljna zdravstvena osiguranja sudjeluju u ukupnom zdravstvu sa 0,9 posto, a u EU dobrovoljno zdravstveno osiguranje u ukupnim troškovima zdravstva sudjeluje s 3,9 posto.

Ministar zdravlja Rajko Ostojić u više je navrata rekao da su komercijalni osiguratelji dobrodošli jer bolja konkurencija podiže i kvalitetu javnog zdravstva. U Hrvatskoj su dobrovoljna zdravstvena osiguranja na tržištu prisutna već deset godina, no trenutno bilježe pad premija. U zemljama EU potrošnja po glavi stanovnika je 175 eura za premije dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, a u Hrvatskoj samo šest eura.

Jadransko osiguranje
 
 

 
lijencina

Više cijene dopunskog za pušače i tjelesno neaktivne?

Nove cijene mogle bi u skoroj budućnosti iznenaditi korisnike dopunskog zdravstvenog osiguranja. Tako bi pušači i oni koji se ne bave tjelesnom aktivnosti policu osiguranja plaćali više od nepušača i sportaša. Plan je t...
 
 
Zagrebačka banka

Police Croatia zdravstvenog na šalterima Zabe

Zagrebačka banka i Croatia zdravstveno osiguranje započeli su poslovnu suradnju kojom Zagrebačka banka uvodi u svoju ponudu novi osigurateljni proizvod – dopunsko zdravstveno osiguranje. Vodeća banka na hrvatskom tržišt...
 
 
putno osiguranje

Putno osiguranje – zašto nam treba?

Iako svi osiguranici HZZO-a za vrijeme boravka u inozemstvu ima pravo na pokriće troškova hitne pomoći i osnovne medicinske skrbi, putno zdravstveno osiguranje koje se može ugovoriti u nekom od osiguravajućih društava...
 

 
europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja – što trebate znati?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem besplatne Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima...
 
Advertisement
 
putno zdravstveno osiguranje

Europske kartice nisu izgurale putno zdravstveno osiguranje

Skijaši koji putuju s EU zdravstvenom karticom i bez putnoga zdravstvenog osiguranja u slučaju nezgode mogli bi snositi veliki trošak. Iako je tržište putnoga zdravstvenog osiguranja očekivano u padu zbog mogućnosti...