Agram LifeMirovinski fondovi

17. Ožujak 2014
 

Što nam donosi novi zakon o obveznim mirovinskim fondovima?

zakon

Novi  Zakon o obveznim mirovinskim fondovima usvojen je u Hrvatskom saboru. Umjesto dosadašnjega Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dva će zakona regulirati poslovanje obveznih, odnosno dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Novi zakoni donijet će važne promjene.  Kao prvo, umjesto dosadašnjega jednog obveznog mirovinskog fonda, prema prijedlogu zakona svako će obvezno mirovinsko društvo morati ponuditi svojim članovima tri fonda – A, B i C koji se razlikuju po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja te po ograničenjima članstva. Mirovinski fond A pripada kategoriji rizičnijih prema ograničenjima ulaganja i očekivanoj strategiji ulaganja te se u njemu očekuju viši prinosi u dugom roku i primjeren je mlađim članovima mirovinskih fondova. Mirovinski fond B trebao bi imati profil rizičnosti i očekivane prinose slične sadašnjim obveznim mirovinskim fondovima. Mirovinski fond C će prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti biti najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži od fondova A i B te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova, onima pred mirovinom.

Prema prijedlogu Zakona, dosadašnji članovi obveznoga mirovinskog fonda ostat će članovi mirovinskoga fonda kategorije B osim u slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od pet godina, slijedom čega će biti raspoređen u fond kategorije C. Ako je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo od pet do deset godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A. Konačno, kada je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od deset godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u A ili C.

Članovi koji imaju mogućnost promjene kategorije mirovinskoga fonda, zahtjev će moći podnijeti u razdoblju od tri mjeseca od dana stupanja novoga Zakona na snagu do zaključno 14 dana prije početka rada fondova kategorije A i C, u poslovnicama FINA-e na šalteru REGOS-a. Nakon isteka navedenoga roka, uvijek uvažavajući prethodno navedena dobna ograničenja, član mirovinskoga fonda moći će promijeniti kategoriju mirovinskoga fonda isključivo u mjesecu rođenja u kalendarskoj godini u kojoj puni godine života koje su djeljive s brojem 3 (npr. u 33.-oj, 45.-oj, 54.-oj godini života).

Zakon će, sukladno prijedlogu, preciznije definirati i postaviti još konkretnije obveze prema društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u pogledu organizacijskih zahtjeva s naglaskom na sustav upravljanja rizicima, investicijski proces, korporativno upravljanje te uvođenje zasebne interne revizije kao sustava nezavisne interne kontrole.

Također, proširuje i preciznije definira ovlasti te odgovornosti nadzornih odbora mirovinskih društava. Zakon donosi unaprjeđenja u pogledu ograničenja ulaganja mirovinskih fondova, pri čemu je posebno značajno povećanje koncentracijskih ograničenja za mogućnosti ulaganja u jednog izdavatelja  te otvaranje posebnih mogućnosti ulaganja u infrastrukturne projekte.

Jadransko osiguranje
 
 

 
mirovinska štednja 3. stup

Zašto dobrovoljna mirovinska štednja – 3. stup?

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja neobvezni, treći mirovinski stup, i dobar je način osiguravanja dodatnih prihoda u budućnosti. Visina mirovina pod velikim je utjecajem gospodarske krize, rastuće nezaposlenosti i...
 
 
mirovinsko

Od 31. ožujka obvezne elektroničke prijave na mirovinsko

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) podsjetio je danas obveznike podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje s više od tri osiguranika da su nakon 31. ožujka dužni podnositi prijave elektroničkim putem (E-prijav...
 
 
mirovinski fondovi

Mirovinski fondovi – korisne informacije

Mirovinskim fondom uvijek upravlja određeno mirovinsko društvo, slično kao i kod investicijskih fondova. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskog društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti ...