Agram LifeOsiguranje

13. Veljača 2014
 

Životno osiguranje za slučaj smrti: kako zaštititi obitelj?

obitelj

Za ovakvo životno osiguranje odlučuju se često privatni poduzetnici i obrtnici, opterećeni kreditima i brojnim drugim troškovima, koji na taj način zapravo žele zaštititi obitelj od tereta dugova za slučaj da im se nešto dogodi.

 

Ukratko – kod tog osiguranja nema nikakva povrata sredstava ako u osiguranom razdoblju ne nastupi smrt osiguranika. Zbog toga je premija manja nego za mješovito životno osiguranje, koje ima i štednu komponentu. Stoga se riziko osiguranje i ne ugovara često jer većina osiguranika osiguranje ipak želi kombinirati s isplatom u slučaju doživljenja. No, za ovakav vid osiguranja odlučuju se ponajviše privatni poduzetnici i obrtnici, opterećeni kreditima i brojnim drugim troškovima, koji na taj način zapravo žele zaštititi obitelj od tereta dugova za slučaj da im se nešto dogodi.

Riječ je o osigurateljnom proizvodu koji nema štednu komponentu nego isključivo predstavlja osiguranje obitelji za slučaj smrti osiguranika. Stoga se naziva i riziko osiguranjem.

Najčešće se, pak, ugovara kao osiguranje (isplate) kredita u banci, odnosno kao jamstvo da će – ako korisnik kredita umre prije nego što ga je otplatio – banka namiriti ostatak duga. Takva se polica obično vinkulira u korist banke (banka se imenuje korisnikom osiguranja) i u slučaju smrti osiguranika tijekom otplate kredita, banka iz police osiguranja namiruje ostatak. Taj se model osiguranja gotovo uvijek obvezno ugovara kod visokih stambenih kredita ili gotovinskih kredita na rok dulji od sedam godina (pa i kod kraćih, kad su posrijedi stariji korisnici), pri čemu mora biti ugovoren najkraće na rok trajanja kredita. Kad je vezana uz kredit, premija za takvo osiguranje vezuje se uz visinu kredita i ne može biti manja. Premija se u tom slučaju najčešće podmiruje zajedno s ratom kredita. Kad ga osiguranik ugovara radi vlastite sigurnosti, premija ovisi o izabranoj ugovorenoj svoti. Kod većine osiguratelja ona može iznositi između 2500 i 95.000 eura i može se ugovoriti na rok od pet do 30 godina. Kod viših iznosa osiguranih svota obvezan je liječnički pregled. Uz osiguranje za slučaj smrti u korist banke, često se kod viših iznosa kredita traži i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, a i sami osiguranici često ga ugovaraju, kako bi bili sigurniji. Ugovara se najčešće na godinu dana. Tim su osiguranjem pokrivene isplate za slučaj trajnog invaliditeta osobe i dnevne naknade u bolnici nakon nesretnog slučaja (za najviše 365 dana).

Primjer: “Obitelj neće vraćati moje dugove!”

Nedavno smo razgovarali s 30-godišnjim poduzetnikom koji je zbog globalne financijske krize, čije su se posljedice prelile i na hrvatsko tržište, pretrpio određene gubitke u poslovanju. Iako je u posljednje vrijeme počeo bilježiti rast dobiti, pa je krenuo i u širenje proizvodnih pogona, kaže kako noćima ne spava jer razmišlja o tome što bi bilo sa suprugom, petogodišnjom kćerkicom i trogodišnjim blizancima da se njemu nešto dogodi. To bi, uvjeren je, za njih bila financijska katastrofa od koje se nikad ne bi oporavili i sigurno bi značila gubitak gotovo cjelokupne imovine. Kako su posudili novac i za stan u kojemu žive – od obitelji i prijatelja kojima vraćaju pomalo, kad i koliko mogu – odlučio je osigurati se za slučaj smrti.

Iako je razmišljao o kraćem roku, zastupnik osiguratelja nagovorio ga je na rok od 30 godina. Kad se jednog dana stabilizira posao i ne bude više potrebno osiguranje od financijskog rizika, to mogu biti sredstva iz kojih će njegova supruga, domaćica koja nema prihoda, u slučaju da mu se nešto dogodi imati prihode umjesto mirovine. Za tu bi namjenu naš sugovornik idućih 30 godina trebao izdvajati po 200 eura godišnje, a cijelo to razdoblje obitelj bi u slučaju njegove smrti imala pravo na oko 23.300 eura. Kod takve police nema mogućnosti otkupa niti kapitalizacije. Uz dodatnih 70 eura godišnje premije za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, on bi imao pravo na 28.000 eura u slučaju invaliditeta. A u slučaju stopostotnog invaliditeta isplata bi iznosila 42.000 eura. Imao bi pravo i na oko 17 eura dnevne nadoknade troškova bolničkog liječenja. To bi bilo dovoljno da obitelj vrati dugove za stan i preživi kratko vrijeme dok ne odluči što će s tvrtkom koju je osnovao, kaže naš sugovornik.

Jadransko osiguranje
 
 

 
zivotno osiguranje

Rujan Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima

Za osigurateljnu industriju, rujan je Mjesec svjesnosti o životnim osiguranjima (Life Insurance Awareness Month – LIAM). Prvi put LIAM je obilježila 2003. godine neprofitna organizacija Life Happens s ciljem stavljanja foku...
 
 
životno osiguranje

Croatia lani isplatila čak 349 mil. kuna vlasnicima polica životnih osiguranja

Croatia osiguranje jedina je tvrtka koja je u 2013. građanima Hrvatske na temelju polica osiguranja života isplatila rekordnih 349 milijuna kuna, što je najveći iznos u proteklih deset godina. O zadovoljstvu osiguranika naj...
 
 
Je li životno osiguranje skupo?

Je li životno osiguranje skupo?

Uzmemo li u obzir da se polica životnog osiguranja za 40-godišnjaka koji planira izdvajati premiju tijekom 20 godina može ugovoriti na minimalni iznos od 180 eura godišnje, pri čemu osigurana svota za slučaj smrti zbog bo...
 

 
osiguranja

Izbor osiguranja: budite spremni na 20 godina vjernosti

Stručnjaci savjetuju da treba proučiti snagu brenda, financijske pokazatelje i komparativne prednosti u odnosu na druge osiguratelje. Neke se stvari u životu relativno lako promijene – boju kose, kafić, dućan u kojem...
 
Advertisement
 
ulaganje

Ulaganje, kredit i štednja u jednom proizvodu?

U slučaju ugovaranja kredita banke vrlo često kao jamstvo uredne isplate kredita uzimaju policu osiguranja života. U tom se slučaju polica vinkulira u korist banke i tek nakon što se isplati kredit, osiguranik ima pravo i ...