Agram LifeLeasing

10. Veljača 2014
 

Financijski leasing

Financijski leasing

Kod financijskog lesinga davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora s dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu odobrava pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje.

Primatelj leasinga za navedeno plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.

Davatelj leasinga pravni je vlasnik objekta leasinga, dok je ekonomski vlasnik primatelj leasinga koji objekt leasinga evidentira u svojim poslovnim knjigama te snosi troškove amortizacije. Pravno se vlasništvo nad objektom leasinga po isteku ugovora o leasingu i nakon podmirenja svih obveza može, ali i ne mora prenijeti na primatelja leasinga. Gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom nad objektom leasinga prenose se s davatelja leasinga na primatelja leasinga.

Financijski leasing ima obilježja kupovine na kredit, jer je njegov osnovni smisao korištenje i stjecanje vlasništva nad objektom leasinga. Primatelj leasinga u svojim poslovnim knjigama financijski leasing priznaje kao materijalnu imovinu uz istovremeno iskazivanje obveze prema davatelju leasinga. Kod ovog oblika financiranja primatelj leasinga i dobavljač objekta leasinga ista su osoba, odnosno primatelj leasinga prodaje davatelju leasinga objekt iz dugotrajne imovine u svom vlasništvu, da bi neposredno nakon toga davatelj leasinga s njim sklopio ugovor o leasingu za navedeni objekt. Na taj se način u bilanci primatelja leasinga aktiviraju tihe rezerve, tj. pretvara se dugotrajna imovina u novac.

Jadransko osiguranje
 
 

 
leasing kuće

Leasing kuće u godinu dana izgubile skoro petsto milijuna kuna

Domaće leasing tržište u godini dana izgubilo je 492 milijuna kuna, prenosi poslovni.hr.  Prema posljednjim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), prošle godine 23 leasing kuće poslovale su s gu...
 
 
leasing ili kredit

Kupnja vozila na leasing ili kredit?

Odluka o kupnji vozila jedna je od težih koje donosimo u životu, ne samo zbog toga što valja izabrati marku i model vozila koji najbolje odgovara našim potrebama, nego i zato što to najčešće – osim ako nemamo značaja...
 
 
usporedba leasinga

Usporedba leasinga i kredita na rok od 60 mjeseci

Usporedba leasinga i kredita s rokom otplate od 60 mjeseci pomoći će vam da odlučite koji je bolji model za kupnju novog vozila. Financijski leasing: Nabavna vrijednost vozila: 15.000 eura (12.000) Rok leasinga: 60 mjeseci U...
 

 
leasing ili kredit

Auto na leasing ili kredit na rok od 36 mjeseci?

Kupnja auta velik je korak. Što je bolje za vas – kupiti auto na leasing ili  kredit s rokom otplate od 36 mjeseci? Usporedite! Financijski leasing: Nabavna vrijednost vozila: 15.000 eura (12.000) Rok leasinga: 36 mjese...
 
Advertisement
 
operativni leasing

Operativni leasing – što sve trebate znati?

Kod operativnog leasinga davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora s dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o operativnom leasingu odobrav...