Agram životno osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Trnjanska cesta 108, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 6004 000
Web: www.agramlife.hr

Allianz Zagreb d.d.
Adresa: Heinzelova 70, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 3670 1367
Web: www.allianz.hr

Basler osiguranje Zagreb d.d.
Adresa: Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 6405 000
Web: www.basler-oz.hr

BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Telefon: 01/5393-100
Web: www.bnpparibascardif.hr

CROATIA osiguranje d.d.
Adresa: Miramarska 22
Telefon: 01/633-2000
Web: www.crosig.hr

CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.
Adresa: Miramarska 22, Zagreb
Telefon: 01/633 2766
Web: www.czo.hr

Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje
Adresa: Ulica grada Vukovara 62, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 630 88 88
Web: www.croatialloyd.hr

ERGO osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 63 97 640
Web: www.ergo-osiguranje.hr

ERGO životno osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 63 97 640
Web: www.ergo-osiguranje.hr

Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Adresa: Miramarska 23, 10 000 Zagreb
Telefon: 072 37 2700
Web: www.erste-osiguranje.hr

Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 60 04 000
Web: www.euroherc.hr

Generali osiguranje d.d.
Adresa: Bani 110, 10 010 Zagreb
Telefon: 01 4600 400
Web: www.generali.hr

GRAWE Hrvatska d.d.
Adresa: Ulica grada Vukovara 5, 10 000 Zagreb
Telefon: 072 300 301
Web: www.grawe.hr

HOK osiguranje d.d.
Adresa: Capraška 6, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 53 92 500
Web: www.hok-osiguranje.hr

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.
Adresa: Bednjanska 14, Zagreb
Telefon: 01 56 30 600
Web: www.hkosig.hr

Izvor osiguranje d.d.
Adresa: Trpinjska 9, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 383 93 50
Web: www.izvorosiguranje.hr

Jadransko osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Listopadska 2, Zagreb
Telefon: 01 303 66 66
Web: www.jadransko.hr

KD životno osiguranje d.d.
Adresa: Donje Svetice 46 C, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 62 85 101
Web: www.kd-life.hr

Merkur osiguranje d.d.
Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 63 08 333
Web: www.merkur.hr

Societe Generale Osiguranje d.d.
Adresa: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 63 27 944
Web: www.sgosiguranje.hr

Sunce osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Trnjanska cesta 108, Zagreb
Telefon: 01 62 92 600
Web: www.sunce.hr

Triglav osiguranje d.d.
Adresa: Antuna Heinza 4, Zagreb
Telefon: 01 5632 700
Web: www.triglav-osiguranje.hr

UNIQA osiguranje d.d.
Adresa: Savska 106, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 6324 200
Web: www.uniqa.hr

Velebit osiguranje d.d.
Adresa: Savska 144a, 10000 Zagreb
Telefon: 01 66 66 300
Web: www.velebit-osiguranje.hr

Velebit životno osiguranje d.d.
Adresa: Savska 144a, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 66 66 200
Web: www.velebit-zivotno-osiguranje.hr

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Adresa: Slovenska ulica 24
Telefon: 01 37 18 600
Web: www.wiener.hr

Wüstenrot životno osiguranje d.d.
Adresa: Heinzelova 33 a, 10000 Zagreb
Telefon: 01 50 05 853
Web: www.wuestenrot-osiguranje.hr