Agram LifeOsiguranje

19. Veljača 2014
 

Kakva sve prava imam na zdravstvenu zaštitu?

zdravstvena zaštita

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a). To pravo obuhvaća primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, pravo na ortopedska i druga pomagala i pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

 

Osigurana osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, obiteljske (opće) medicine, ginekologa, stomatologa i pedijatra kojeg bira na način propisan Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Pravilnik je dostupan na internet stranici HZZO-a, pod “Pravni akti – Pravilnici” ovdje, oznaka propisa P2.

Iznimno, osigurana osoba koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo u slučaju npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja prava na bolovanje, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravka, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene, omogućeno je korištenje e-uputnice (elektroničke uputnice) za laboratorijske pretrage u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite šalje laboratoriju za svog pacijenta/osiguranu osobu. Na isti način se i nalaz iz laboratorija vraća izabranom doktoru.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravka, koji sa HZZO-om ima ugovor i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine,  pedijatar, ginekolog, stomatolog.

O potrebi upućivanja na specijalističke preglede te dijagnostičke, odnosno terapijske postupke, osim izabranog doktora odlučuje i doktor specijalist školske medicine, doktor specijalist epidemiolog, odnosno doktor specijalist javnog zdravstva.

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovi izdane uputnice za bolničko liječenje koju osiguranoj osobi izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ili doktor u službi hitne medicine.

Iznimno, osigurana osoba bolničku zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći. Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi prema mjestu prebivališta, odnosno boravka koja sa HZZO-om ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu.

Jadransko osiguranje
 
 

 
putno osiguranje

Putno osiguranje – zašto nam treba?

Iako svi osiguranici HZZO-a za vrijeme boravka u inozemstvu ima pravo na pokriće troškova hitne pomoći i osnovne medicinske skrbi, putno zdravstveno osiguranje koje se može ugovoriti u nekom od osiguravajućih društava...
 
 
europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja – što trebate znati?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem besplatne Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima...
 
 
putno zdravstveno osiguranje

Europske kartice nisu izgurale putno zdravstveno osiguranje

Skijaši koji putuju s EU zdravstvenom karticom i bez putnoga zdravstvenog osiguranja u slučaju nezgode mogli bi snositi veliki trošak. Iako je tržište putnoga zdravstvenog osiguranja očekivano u padu zbog mogućnosti...
 

 
dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a

Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jednakom cijenom za sve, bez obzira na zdravlje i dob osiguranika. To znači da oni među nama kojima je zdravstvena...
 
Advertisement
 
dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Vrste zdravstvenoga osiguranja – naučite razliku!

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju dijeli dobrovoljno zdravstveno osiguranje na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje provodi...