Banka skrbnik
Banka kojoj je mirovinsko društvo povjerilo imovinu mirovinskog fonda i s kojom je sklopilo ugovor o čuvanju imovine.

Član fonda 
Osiguranik koji se u poslovnici FINA-e (REGOS-a) osobno prijavio u neki obvezni mirovinski fond ili osoba koja je pristupila dobrovoljnom fondu na temelju sklopljenog ugovora.

Dobrovoljni mirovinski program
Izjava osiguravatelja kojom se obvezuje kako će članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda osigurati mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Ta izjava mora sadržavati postupak za određivanje mirovinske isplate, učestalost i trajanje isplata, naknadu za prekid članstva u mirovinskom programu te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o pristupanju dobrovoljnom mirovinskom programu.

Jamstveni polog
Iznos na posebnom računu otvorenom kod banke skrbnika na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad 50 tisuća članova obveznoga fonda

Obvezno ili dobrovoljno mirovinsko društvo
Dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondom. Obvezno mirovinsko društvo upravlja jednim obveznim fondom, a dobrovoljno mirovinsko društvo može upravljati s više dobrovoljnih fondova.

Povući sredstva
Prenijeti sredstva koja su na osobnom mirovinskom računu člana s ciljem isplate mirovine

Pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (sponzorirani fond), plaćanju doprinosa u dobrovoljni mirovinski fond ili izboru određenog dobrovoljnog mirovinskog programa (sponzoriranog programa), u ime članova fonda.

Prijenos računa
Prijenos pripadajuće imovine člana iz jednog u drugi fond.