Stambena štednja
Poseban oblik štednje koji je od države poticana, na temelju koje se ostvaruje pravo na najpovoljniji stambeni kredit uz fiksne kamatne stope i nepromjenjive rate.

Stambeni kredit
Stambeni kredit se ostvaruje prema ugovoru o stambenoj štednji kao razlika između ugovornog iznosa i ušteđenih sredstava. Stambeni kredit se može podići nakon dodjele ugovornog iznosa i proteka minimalnog razdoblja štednje, osim ako se ne uzima uz međufinanciranje.

Stambeni štediša
Državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u RH koja sklopi ugovor o stambenoj štednji.

Štedni ulog
Štedni ulog u stambenoj štednji je uplata na račune stambene štednje. Štedne uloge možete uplaćivati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili odjednom na početku razdoblja štednje. Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje bodova potrebnih za ponudu dodjele ugovornog iznosa.

Ušteđena sredstva
Zbroj uplaćenih štednih uloga, državnih poticajnih sredstva te kamate na štedne uloge i državna poticanja sredstva.

Zaštitna valutna klauzula
Ugovaranjem zaštitne valutne klauzule vezane na euro štedni ulozi se vežu valutnom klauzulom na valutu euro i svi uplate i isplate s računa obavljaju se pretvaranjem iznosa u eurima u kune korištenjem srednjeg tečaja HNB-a na dan uplate odnosno isplate.