Agram Life


 
 

 
osiguranje prtljage

Što pokriva osiguranje prtljage?

Osiguranje prtljage pokriva sve predmete koje nosimo sa sobom na putu od oštećenja ili krađe, dok se nalaze na čuvanju kod prijevoznika, kod tvrtke koja pruža usluge smještaja, kod nosača prtljage ili u spremištu za prt...
 
 
putno osiguranje

Putno osiguranje – zašto nam treba?

Iako svi osiguranici HZZO-a za vrijeme boravka u inozemstvu ima pravo na pokriće troškova hitne pomoći i osnovne medicinske skrbi, putno zdravstveno osiguranje koje se može ugovoriti u nekom od osiguravajućih društava...
 
 
europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja – što trebate znati?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem besplatne Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima...
 
Advertisement