Agram Life


 
 

 
dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a

Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jednakom cijenom za sve, bez obzira na zdravlje i dob osiguranika. To znači da oni među nama kojima je zdravstvena...
 
 
dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Vrste zdravstvenoga osiguranja – naučite razliku!

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju dijeli dobrovoljno zdravstveno osiguranje na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje provodi...
 
 
lijekovi kapsule

Lista lijekova – na što sve imate pravo?

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigur...
 
Advertisement