Agram LifeLeasing

10. Veljača 2014
 

Zanima vas sve o leasingu?

sve o leasingu

Sve o leasingu što biste trebali znati – budite spremni!

Riječ leasing dolazi od engleske riječi „to lease“, što znači iznajmiti. Leasing predstavlja ugovorni odnos koji omogućava primatelju leasinga korištenje nekog dobra (objekta leasinga) koje se nalazi u vlasništvu davatelja leasinga u zamjenu za ugovorena periodična plaćanja

Leasing svoj temelj postavlja na razdvajanju vlasništva od korištenja sredstva, stavljajući u prvi plan korištenje sredstava i profite koji proizlaze iz toga. Osnovna ideja leasinga jest upotrebom objekta leasinga generirati tijek novca potreban za podmirenje ugovorenih leasing rata. Leasing je prvenstveno namijenjen financiranju investicijske i osobne potrošnje.

Zakon o leasingu definira posao leasinga kao pravni posao u kojem davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora s dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o leasingu odobrava pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a primatelj za to plaća određenu naknadu. U poslovima leasinga glavne uloge imaju: davatelj leasinga, primatelj leasinga i – dobavljač objekta leasinga.

Tko sve može uzeti leasing?

Primatelj leasinga je svaka osoba koja na osnovi ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade. Primatelj leasinga može biti fizička i pravna osoba. Primatelj leasinga bira objekt leasinga kod dobavljača i obraća se leasing društvu u svrhu financiranja tog objekta.

Tko sve može dati leasing?

Davatelj leasinga je svaka osoba koja, u skladu sa Zakonom o leasingu, ima pravo obavljati poslove leasinga. Prema Zakonu o leasingu, poslove leasinga u Hrvatskoj mogu obavljati leasing društva koja su u sudskom registru upisana na temelju odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga te banke koje uz zadovoljavanje određenih uvjeta i propisa mogu obavljati samo poslove financijskog leasinga. Danom prijema Hrvatske u članstvo Europske unije otvorit će se zakonske mogućnosti za obavljanje poslova leasinga izvan Hrvatske, odnosno u državi članici te obavljanje poslova leasinga na području Hrvatske leasing društava iz država članica.

Tko je dobavljač objekta leasinga?

Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja posluje i obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o trgovačkim društvima, odnosno propisima o obrtu, koja s davateljem leasinga sklapa ugovor na osnovi kojeg davatelj leasinga stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga, osim ako dobavljač objekta leasinga i davatelj leasinga nisu ista osoba.

Objekt leasinga

Prilikom posla leasinga primatelj leasinga obraća se davatelju leasinga sa zahtjevom za financiranje određenog objekta leasinga. Objekt leasinga može biti pokretna ili nepokretna stvar u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo, odnosno druga stvarna prava. Da bi neka stvar bila objekt leasinga, mora imati upotrebnu vrijednost kako bi se temeljem ugovora o leasingu moglo prenijeti pravo njezina korištenja na primatelja leasinga.

U praksi se kao objekt leasinga najčešće pojavljuju osobni automobili, gospodarska vozila, strojevi, oprema, postrojenja, nekretnine i plovila. Pravni vlasnik objekta leasinga, bez obzira na to radi li se o financijskom ili operativnom leasingu, je davatelj leasinga.

Vrste leasinga

Poslovi leasinga dijele se na poslove financijskog leasinga i poslove operativnog leasinga. Kod financijskog leasinga ekonomski je vlasnik objekta leasinga, koji ga evidentira i amortizira u svojim poslovnim knjigama, primatelj leasinga, dok je kod operativnog leasinga ekonomski vlasnik davatelj leasinga. Prilikom završetka ugovora o financijskom leasingu pravno vlasništvo objekta leasinga uglavnom se prenosi na primatelja leasinga, dok se kod završetka ugovora o operativnom leasingu objekt leasinga vraća davatelju leasinga. Ostatak vrijednosti objekta leasinga kod ugovora o operativnom leasingu predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost objekta leasinga, koja se temelji na očekivanoj tržišnoj vrijednosti po isteku ugovora.

Jadransko osiguranje
 
 

 
leasing kuće

Leasing kuće u godinu dana izgubile skoro petsto milijuna kuna

Domaće leasing tržište u godini dana izgubilo je 492 milijuna kuna, prenosi poslovni.hr.  Prema posljednjim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), prošle godine 23 leasing kuće poslovale su s gu...
 
 
leasing ili kredit

Kupnja vozila na leasing ili kredit?

Odluka o kupnji vozila jedna je od težih koje donosimo u životu, ne samo zbog toga što valja izabrati marku i model vozila koji najbolje odgovara našim potrebama, nego i zato što to najčešće – osim ako nemamo značaja...
 
 
usporedba leasinga

Usporedba leasinga i kredita na rok od 60 mjeseci

Usporedba leasinga i kredita s rokom otplate od 60 mjeseci pomoći će vam da odlučite koji je bolji model za kupnju novog vozila. Financijski leasing: Nabavna vrijednost vozila: 15.000 eura (12.000) Rok leasinga: 60 mjeseci U...
 

 
leasing ili kredit

Auto na leasing ili kredit na rok od 36 mjeseci?

Kupnja auta velik je korak. Što je bolje za vas – kupiti auto na leasing ili  kredit s rokom otplate od 36 mjeseci? Usporedite! Financijski leasing: Nabavna vrijednost vozila: 15.000 eura (12.000) Rok leasinga: 36 mjese...
 
Advertisement
 
Financijski leasing

Financijski leasing

Kod financijskog lesinga davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora s dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu odobrava...