Agram LifeOsiguranje

11. Veljača 2014
 

Ugovaranje kasko osiguranja

kasko

Razboriti poduzetnici štitit će svoje interese koji proizlaze iz vlasništva ili korištenja vozila i ugovaranjem kasko osiguranja. Treba razlikovati nekoliko mogućih slučajeva iz prakse. Kad je riječ o vlasništvu vozila, opseg pokrića je slobodan izbor ugovaratelja. Ako su posrijedi vozila koja su vlasništvu leasing društva, tada je korisnik često uvjetovan sklapanjem kasko police, te širinom njezina pokrića (najčešće potpuni kasko). U osigurateljnoj ponudi najčešće je riječ o osiguranju rizika potpunog kaska, djelomičnog kaska i rizika loma. Ugovaranjem kasko osiguranja mogu se osigurati osobna vozila, teretna vozila, autobusi, specijalna vozila, motocikli, priključna vozila, kontejneri, vozila inozemnih registarskih oznaka, vozila na popravku u automehaničarskim radionicama i praonicama, radna i tračna vozila, ali i naknadno i nestandardno ugrađeni dijelovi, oprema, prtljaga.

Kasko osiguranjem pokrivene su štete nastale u slučajevima krađe vozila, provalne krađe i razbojstva, uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nezgodama (udar, prevrnuće, iskliznuće), zbog pada ili udarca nekog predmeta, vremenskih nepogoda (oluje, tuče, udara groma,…), požara, eksplozije… Premija osiguranja utvrđuje se s obzirom na vrstu i namjenu vozila, stvarnu nabavnu cijenu novog vozila na dan početka osigurateljnog razdoblja, porezni status osiguranika, tehničke karakteristike vozila, oblik pokrića, visinu pokrića, obujam pokrića, rezultate osiguranika u proteklom razdoblju (bonus, malus) i trajanje osiguranja.

Zablude vezane uz kasko osiguranje

Kako se u praksi vrlo često spominju izrazi potpuni kasko ili full kasko, potrebno je naglasiti da upravo tu počivaju najveće zablude vezane uz kasko osiguranje. Činjenica je da je opseg pokrića potpunog kasko osiguranja puno širi nego kod djelomičnog kasko osiguranja, no potpuno kasko osiguranje ne znači pokriće svih mogućih šteta na osiguranom vozilu. Uvjeti osiguratelja su u pravilu vrlo slični, te podrazumijevaju isključenja pogonskih šteta – šteta zbog kvara, kao i šteta zbog kočenja, istrošenosti materijala, lošeg rukovanja, puknuća gume, nedovoljna podmazivanja, gubitka rashladne tekućine, pretjerana opterećenja i tereta koji se prevozi, oštećenja na električnim instalacijama, smrzavanja tekućina, šteta zbog tehničke neispravnosti vozila, opterećenja preko dopuštene težine, šteta za vrijeme prijevoza ili vuče drugim vozilom, utaje ili prijevare, krađe ili nestanka dijelova vozila…
Posebnu pozornost potrebno je pridati franžizama. Franžiza je sudjelovanje osiguranika u šteti. Kod potpunog kasko osiguranja ona se računa kao postotak od nabavne vrijednosti vozila, a koristi se kod obračuna štete.

Važno je znati da se mogu osigurati i prtljaga u osobnom  automobilu (stvari za osobne potrebe),  putne kolekcije uzoraka robe (trgovački putnici), alati pribora za obavljanje profesionalne djelatnosti (mali poduzetnici), naknadno ili nestandardno ugrađeni dijelovi i oprema. Ovdje se ubrajaju i naknadno ugrađeni natpisi i reklame, što je prilično važno jer se u praksi često događa da se vozilo u kasko osiguranje prihvaća bez naljepnica jer još vozilo nije „brandirano“, pa samim time osiguratelju nije ni bilo poznato da će imati bilo kakve naljepnice ili reklamne natpise. S obzirom na to da je kasko osiguranje dobrovoljna vrsta osiguranja, osiguratelji zadržavaju pravo fotografirati vozilo prilikom preuzimanja u pokriće. Ne upozori li ih na to prodajni savjetnik osiguratelja, poduzetnici moraju voditi računa da,  ako žele da im naljepnice budu pokrivene osiguranjem, to i prijave osiguratelju, a posebice  ako se radi o naknadnoj prijavi u osigurateljno pokriće, te da inzistiraju na fotografiranju vozila.

Prilikom ugovaranja kasko osiguranja provjerite visinu ugovorene franšize za slučaj krađe vozila. Obvezna odbitna franšiza ugovara se u slučaju ostvarenja rizika krađe, razbojničke krađe ili protupravnog oduzimanja vozila i kod većine osiguratelja iznosi 20 posto od utvrđene osigurnine ako je osigurani slučaj ostvaren u prvoj godini osiguranja za isto vozilo i 10 posto u drugoj godini osiguranja. Ovakvu franšizu moguće je otkupiti.

Primjer: Fizička osoba, vlasnik vozila novonabavne vrijednosti 70.000 kuna, ugovara franšizu u iznosu 1 posto. U praksi to znači da svome osiguratelju neće prijavljivati štete do 700 kuna, a u većim štetama uvijek će sudjelovati sa 700 kuna, odnosno osiguratelj će mu osigurninu (naknadu iz osiguranja, naknadu štete) umanjiti za iznos njegove franšize, u ovom slučaju 700 kuna. U praksi ovakve frašize mogu biti i do 5 posto od novonabavne vrijednosti vozila.

Neki osiguratelji tržištu nude tzv. kasko povjerenja, gdje se franšiza ugovara u postotku od visine svake štete, pri čemu su uobičajene franšize 15, 20, 25, 30 posto, a na kasko povjerenja ne primjenjuju se odredbe o bonusu i malusu.

Primjer: Fizička osoba, vlasnik vozila novonabavne vrijednosti 70.000 kuna, ugovara franšizu kaska povjerenja u iznosu 20 posto. U praksi to znači da vlasnik vozila sudjeluje u svakoj šteti sa 20 posto. Zamislimo li da je osiguranik imao štetu u visini 20.000 kuna. Osiguravatelj će mu osigurninu (naknadu iz osiguranja, naknadu štete) umanjiti za iznos njegove franšize, u ovom slučaju 4000 kuna.
Jadransko osiguranje
 
 

 
motociklist

Motociklisti, znate li koja su vaša prava i obveze?

[Blaženka Musulin, dipl. iur.] Zaljubljenici u motocikle jedva su dočekali lijepo vrijeme i pripremaju se za ljetne mjesece koje će maksimalno iskoristiti. Evo što svaki vlasnik motocikla treba znati kad su u pitanju njegov...
 
 
sigurnost imovine

Kako povećati sigurnost imovine i doma dok ste na putu

Da biste povećali sigurnost imovine osiguratelji savjetuju: • dogovorite sa susjedima redovito pražnjenje poštanskog sandučića i zamolite susjede da povremeno pale svjetlo u vašem stanu • ne ostavljajte poruke na vrat...
 
 
nepovjerenje

Ljudi više vjeruju bankama nego osigurateljima

Razina korisničkog povjerenja u osiguravajuće tvrtke iznosi svega 70 posto, u usporedbi s 82 posto povjerenja koje korisnici imaju u banke, najviše zbog rijetkog kontakta osiguratelja sa svojim osiguranicima, navodi se u ist...
 

 
AO automobilska osiguranja i eu

Automobilska osiguranja: sustav zaštite posjetitelja u EU

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, građanima Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, ...
 
Advertisement
 
Allianz auto kasko osiguranje

Allianz ponudio redizajnirani kasko proizvod

Nakon liberalizacije, Allianz je napravio novi iskorak na tržištu automobilskih osiguranja potpunim redizajnom kasko programa, kojim je proširio ponudu i klijentima pružio puno veći izbor. Nova lepeza kasko proizvoda prila...